Προϊόντα
Αρτοποιίας

Διάφορα είδη ψωμιών:

• Με προζύμη φυσικής ωρίμανσης ή χωρίς, Ολικής

• Ζυμωτό

• Σταρένιο

• Σικάλεως

• Μπαγκέτες

• Τσιαπάτες

• Μικρά σαντουιτσάκια:

– λευκά

– ολικής

– μπριός

Κουλούρι Θεσσαλονίκης
με συνταγή που την κρατάμε μυστική.