Τετράγωνο κομμάτι πασταφλώρα γεμισμένο με μήλο

(με την μοναδική μας συνταγή